Data Storage / NAS

Voor veel DAW gebruikers kan netwerkopslag een nuttige aanvulling op hun studio set-up zijn.  Zo kan een netwerkopslagsysteem door meerdere computers tegelijk worden benaderd. Gebruikers kunnen, afhankelijk van de rechten die zij op het systeem hebben, bestanden up- of downloaden. Die bestanden zijn op afstand te beheren.

Een netwerkopslagsysteem is handig voor centrale opslag van audio- en videobestanden, software en updates. Je kunt van de inhoud van de netwerkopslagsysteem zelf eenvoudig weer een back-up maken op een externe harddisk. Die losse schijf kan dan weer op een andere locatie worden bewaard voor meer veiligheid.

Helios levert op dit moment netwerkopslagsystemen van EVO met een opslag van 2, 4, 6 of meer Terra Bytes. De opslag in de netwerkopslagsysteem wordt geconfigureerd in een RAID. Wat wil zeggen dat de data zodanig over de verschillen de schijven wordt verdeeld, dat er bij uitval van een van de schijven geen data verloren gaat.